Frågor och svar

Hur spärrar jag mitt kort?

Välj den bank som har gett ut kortet till dig i menyn till höger. Du kommer då få specifika instruktioner om hur du spärrar kortet från just den banken. Instruktionerna kan bero något beroende på vilket typ av kort du har.

Skall jag göra en polisanmälan om jag förlorat bort mitt kort?

Ja, du skall alltid göra en polisanmälan. Det gäller oavsett om du har tappat kortet, eller om det har blivit stulet. Gör polisanmälan direkt. Är du utomlands så försök göra det på plats, annars gör det på en gång när du kommer hem igen. Genom att göra en polisanmälan blir det officiellt noterat att det inte längre är du som kontrollerar ditt kort.

Hur kontrollerar jag om obehöriga uttag gjorts på mitt kort?

Det beror på vilken bank du har, men oftast kan du logga in på din internetbank och kontrollera de uttag som har gjorts på kortet där. Du kan då se om det finns några uttag gjorda som inte godkänts eller genomförts av dig. Har du inte tillgång till internetbank kan du ringa till telefonbanken, eller besöka ditt lokala bankkontor.

Vem sköter kontakten med inköpsstället?

Ser du i transaktionslistan att det har genomförts obehöriga transaktioner skall du själva först kontakta parten som har genomfört transaktionen. Försök alltid först lösa det med motparten innan du kontaktar kortutgivaren. Enligt lag är det företaget du har betalat som är ansvariga för eventuella fel.

Kan jag reklamera felaktiga transaktioner?

Det beror på utgivaren av kortet, typiskt sett banken. Kontakta banken hur kontrollera hur deras rutiner är.

Kan jag få extrakontanter från banken om jag förlorat kortet?

Vissa banker erbjuder tjänsten att de antingen ger dig ett ersättningskort, eller ger dig kontanter som du kan röra dig med tills du erhållit ett nytt kort. Kontakta din bank och fråga vilka möjligheter de erbjuder.

Kan jag låsa upp ett spärrat kort?

Om du har spärrat ett kort som du har förlorat, och sedan hittar det igen, kan det vara lockande att låsa upp kortet. Möjligheten att låsa upp ett spärrat kort styrs av banken som gett ut kortet. Kontakta din bank genom att trycka på länken till banken i menyn till vänster för att få mer information om vad som gäller för just ditt kort.

Skulle det inte gå att låsa upp kortet är det mycket viktigt att du klipper kortet som du spärrat innan du slänger det.